اصطلاحات عامیانه اسفندآبادیها

اصطلاحات عامیانه اسفندآبادیها در بر گیرنده بخشهای گفتاری "اسپونبادیا" بوده و

 شامل لغتهایی است که قبلا در صفحه دیگری بنام "لغت نامه کهن کدخدا" آورده

شده اند.

به امید همکاری "رودوکا و بربرکای اسپونبادی" که تکمیل کننده این بخش باشد.

www.Esfandabad.Org

 

Bi Sabبیصاب :

لغت معادل "بی صاحب" می باشد. این لغت معمولا برای دور کردن سگ به صورت "چخ بیصاب" استفاده می شود.

takhod bebaranتختود ببرن :

نوعی نفرین کنایه آمیز بوده که در جواب به گفتاریست که اصلا یا بسیار کم به موضوع  ربط دارد. "تخت" به معنای تخت مرده شور خانه میباشد.

Tooreh Bordehتوره برده :

نفرینی که برای مرغ و خروس استفاده می شود.

Saghat shodehسقط شده :

این واژه همراه به "هن" درخر سواری استفاده میشود، "هن سقط شده"

  Gorg pareh kerdehگرگ پاره کرده :

نفرینی که برای دام (گوسفند و بز) استفاده می شود.

 

 

 

بازگشت به صفحه پیشین